Hytta er stengt for sesongen. Vegen er og vi terstengt. Opnar mai 2024

TIL GALDHØPIGGEN 2469MOH

-
Sesong frå 1. juni til 15. september


Alle billettar må førehandsbestillast i 2023. Turane kan bli fullbooka, da vi har begrensa med plassar. I lågsesong må vi ha minimum 5 påmeldte deltagarar for at turen blir gjenomført, me tek kontakt dagen før om turen ikkje skulle bli noko av.

Merk deg at turen til Galdhøpiggen er bindande. Me refunderar ikkje kjøpte billettar og dagen du bestiller er bindande.
Me anbefalar at du har gyldig forsikring om du skulle ombestemme deg.
Juvasshytta sel ikkje dette.

Du kan bestille billett til tur kl 10.00 her https://booking.visbook.com/52...

Tidspunkt føringsturar til Galdhøpiggen
10.00 For alle 1. juni - 15. september

Pris:
Vaksen (f.o.m. 15 år): kr. 380,-
Born (aldersgrense 7 år): 330,-

Turbeskrivelse

Turen startar frå klatreveggen på vestsida av hovudhuset på Juvasshytta, ved informasjonstavlane. Har du bestilt billettar, er det oppmøte ute ved informasdjonstavla 30 min før avgangstidspunkt, her blir det gjennomført billettsjekk. I høgsesong (fellesferien) kan det verta fullt på turane, spesielt no i korona-tid da vi har større begrensingar på antal gjester.

  • Det blir gjeve felles informasjon.
  • Seler blir utdelt og tilpassa den enkelte.
  • Born brukar kroppssele, og desse krev litt meir justering. Guidane organiserer dette.
  • Ved behov blir også brodder utdelt.

Fyrste etappe av turen går inn til brekanten. Etappa går i slak stigning i omtrent 2,8km. Fyrste pause er berekna å vere ved brekanten. Det er naudsynt at deltakarane på turen tilpassar seg dette, og ikkje tek eigne pauser over lengre tid før brekanten. Alle bør ha litt mat i magen før turen startar og drikke lett tilgjengeleg. Juster bekledning når du har gått deg varm, og få i deg litt drikke.

Turen til brekanten tek i underkant av en time.Dersom deltakarane bruker for lang tid (ca 1,5 time eller meir) inn til brekanten, kan breføraren av hensyntil resten av gruppa og eigen tryggleik be deg å avbryte turen.Ved brekanten blir fyrste pause. Det er lurt å tenkje over kor mykje klede du skal ha på over breen. Detblir ikkje moglegheit til å justere dette under etappa over breen.

Alle får informasjon og grunnleggjande informasjon om brevandring.

  • Stramt taug over brean mellom deltakarane er viktig.
  • Dei som ynskjer å gå i same taulag, vener og familie, passar sjølv på at dei stiller opp samla vedtauga.
  • Ta spesielt omsyn til familiar her slik at born ikkje må gå åleine!

Det er livsfarlig å krysse brean åleine uten taug, utstyr og kompetanse. Det er snø som dekker sprekkane slik at ein ikkje ser dei, og vi kan oppleve gjennomslag. Brean er fra gamalt av kalt Styggebreen, ikke fordi den er stygg.
Stygg betyr farleg på folkemunne.

Turen over brean omlag ca 50 min. Deretter er deltakarane kome opp i Piggura. Her løyser deltakaraneseg, på beskjed fra breførar, ut av tauga og tek ei kort pause her. Den brattaste delen av turenstartar no.

I løpet av 30 minutt til ein time er dei fleste kome opp.

Det blir ei god pause på toppen, hugs og gå inn i hytta å helse på Piggeverten.

Breførarane har avtalt møtetidspunkt enten på toppen, eller attende ved tauga. Fylgde desse og beregngjerne litt ekstra tid ned att. Viktig!

Førarane vi bruker har fleire år med røynsle i høve føring både på Galdhøpiggen og andre fjell og brear. Dei er opptekne av tryggleik og at turen skal vera ei god oppleving for deltakarane. Deltakarane er sjølve ansvarlege for å få med seg informasjon og instruksar fra førarane. Desto betre budd deltakarane er på turen, dess betre oppleving vert turen!

Nokon treng lengre tid enn andre, vis respekt for dette. Er vêret dårleg går alle samla opp og ned.Det er stas å kome på Galdhøpiggen. Sjølv om sikt og vêr ikkje har vore på topp er folk tilfredsemed å ha nådd eit mål. Vi vil gjerne at turen i seg sjølv er eit mål.Prisar

Voksene

380,-

Born

330,-

Kommende turar

VÅR / HAUSTSESONG

-Shell wear (top and bottom)

or light, breathing outerwear.

Waterproof and wind resistant.

-Woolen inner layer.

-Second layer, f.ex. fleece

-Woolen mittens under shell

mittens.

-Warm layer for breaks i.e.

down jacket or thick fleece

-Hiking boots *can be rented

-Gaiters

-Warm hat +extra

-Woolen socks +extra

SOMMERSESONG

Same type of clothing as

during the spring/autumn

season

-T-shirt, preferably woolen

-Thin mittens/gloves

-Headband

Sekken

• Daypack (15-25 l)

• Drinks, min. 2 liter

• Small thermos

• Packed lunch

• Sunglasses and sunscreen —

high SPF

• Sunblock for lips, nose and

ears

• Bring crampons and a harness

if you have them. We provide

this if you don’t. The guides will

let you know if crampons are

necessary.

• Some first aid equipment

-The guides bring a wide array of

first aid equipment, but the

following can be good have in

case of smaller injuries:

-Blister plasters

-Band-aids

-Rubbing alcohol

• Camera - fully charged, and

with storage space

• Snacks: chocolate, raisins,

crackers - what keeps you

going

• Cash for purchases at the

summit

Gravid

If you are pregnant, you should talk with a doctor before you do the hike. If you are more than 6 months pregnant, we do not recomend that you do the hike at all. If you do, it is on your own risk.

Hund

If your dog is used to go hiking, this hike should be fine. We don't recomend bringing very small dogs, or dogs that are not used to going hikes in the mountains. In the middle of the summer we dont recomend people to bring their dogs. The reson for this is that there is no more snow on the glacier. At this point, the ice is very sharp, wich makes it painful for dogs to walk on. The best time to bring your dog is early or late in the season.