Ope kvar dag fram til 15.september

TIL GALDHØPIGGEN 2469MOH

-
Sesong frå 1. juni til 15. september


Alle billettar må førehandsbestillast i 2024. Turane kan bli fullbooka, da vi har begrensa med plassar. I lågsesong må vi ha minimum 5 påmeldte deltagarar for at turen blir gjenomført, me tek kontakt dagen før om turen ikkje skulle bli noko av.

Merk deg at turen til Galdhøpiggen er bindande. Me refunderar ikkje kjøpte billettar og dagen du bestiller er bindande.
Me anbefalar at du har gyldig forsikring om du skulle ombestemme deg.
Juvasshytta sel ikkje dette.

Du kan bestille billett til tur kl 10.00 her: Juvasshytta AS - Booking (visbook.com)

Du kan bestille billett til tur kl 11.30 her: kommer 5.06.

Tidspunkt føringsturar til Galdhøpiggen
10.00 For alle 1. juni - 15. september

11.20 For alle 6.juli - 31.juli

Pris:
Vaksen (f.o.m. 15 år): kr. 400,-
Born (aldersgrense 7 år): 380,-

Turbeskrivelse

Turen startar frå klatreveggen på vestsida av hovudhuset på Juvasshytta, ved informasjonstavlane. Har du bestilt billettar, er det oppmøte ute ved informasdjonstavla 30 min før avgangstidspunkt, her blir det gjennomført billettsjekk. I høgsesong (fellesferien) kan det verta fullt på turane.

 • Det blir gjeve felles informasjon.
 • Seler blir utdelt og tilpassa den enkelte.
 • Born brukar kroppssele, og desse krev litt meir justering. Guidane organiserer dette.
 • Ved behov blir også brodder utdelt.

Fyrste etappe av turen går inn til brekanten. Etappa går i slak stigning i omtrent 2,8km. Fyrste pause er berekna å vere ved brekanten. Det er naudsynt at deltakarane på turen tilpassar seg dette, og ikkje tek eigne pauser over lengre tid før brekanten. Alle bør ha litt mat i magen før turen startar og drikke lett tilgjengeleg. Juster bekledning når du har gått deg varm, og få i deg litt drikke.

Turen til brekanten tek i underkant av en time.Dersom deltakarane bruker for lang tid (ca 1,5 time eller meir) inn til brekanten, kan breføraren av hensyntil resten av gruppa og eigen tryggleik be deg å avbryte turen.Ved brekanten blir fyrste pause. Det er lurt å tenkje over kor mykje klede du skal ha på over breen. Detblir ikkje moglegheit til å justere dette under etappa over breen.

Alle får informasjon og grunnleggjande informasjon om brevandring.

 • Stramt taug over brean mellom deltakarane er viktig.
 • Dei som ynskjer å gå i same taulag, vener og familie, passar sjølv på at dei stiller opp samla vedtauga.
 • Ta spesielt omsyn til familiar her slik at born ikkje må gå åleine!

Det er livsfarlig å krysse brean åleine uten taug, utstyr og kompetanse. Det er snø som dekker sprekkane slik at ein ikkje ser dei, og vi kan oppleve gjennomslag. Brean er fra gamalt av kalt Styggebreen, ikke fordi den er stygg.
Stygg betyr farleg på folkemunne.

Turen over brean omlag ca 50 min. Deretter er deltakarane kome opp i Piggura. Her løyser deltakaraneseg, på beskjed fra breførar, ut av tauga og tek ei kort pause her. Den brattaste delen av turenstartar no.

I løpet av 30 minutt til ein time er dei fleste kome opp.

Det blir ei god pause på toppen, hugs og gå inn i hytta å helse på Piggeverten.

Breførarane har avtalt møtetidspunkt enten på toppen, eller attende ved tauga. Fylgde desse og beregngjerne litt ekstra tid ned att. Viktig!

Førarane vi bruker har fleire år med røynsle i høve føring både på Galdhøpiggen og andre fjell og brear. Dei er opptekne av tryggleik og at turen skal vera ei god oppleving for deltakarane. Deltakarane er sjølve ansvarlege for å få med seg informasjon og instruksar fra førarane. Desto betre budd deltakarane er på turen, dess betre oppleving vert turen!

Nokon treng lengre tid enn andre, vis respekt for dette. Er vêret dårleg går alle samla opp og ned.Det er stas å kome på Galdhøpiggen. Sjølv om sikt og vêr ikkje har vore på topp er folk tilfredsemed å ha nådd eit mål. Vi vil gjerne at turen i seg sjølv er eit mål.Prisar

Voksene

400,-

Born

380,-

Kommende turar

VÅR / HAUSTSESONG

-Shell wear (top and bottom)

or light, breathing outerwear.

Waterproof and wind resistant.

-Woolen inner layer.

- Medium layer, fleece, or similar.

- Wool mittens underneath shell mittens.

- Warm jacket like down or similar to wear over during breaks, etc.

- Mountain shoes *can be rented if needed.

- Gaiters.

- Warm hood plus extra.

- Wool socks plus extra pair of socks


SOMMERSESONG

Same type of clothing as spring/fall. Additionally:

- T-shirt, preferably wool.

- Thinner gloves/mittens.

- Headband.

Sekken

- Daypack (15-25 liters)

- Drinks, minimum 2 liters

- Small thermos

- Packed lunch

- Sunscreen and sunglasses - high factor

- Sunblock for lips, nose, and ears

- Feel free to bring your own harness and crampons if you have them. We have them for everyone.

- Basic first aid kit

 • The guides are well-equipped, but it can be beneficial to bring the following:
 • Compeed/blister plasters
 • Wound cleanser
 • Camera/phone with fully charged battery
 • Snacks: chocolate, raisins, biscuits

Gravid

If you are pregnant, it's advisable to consult a doctor before going on the trip. If you are more than 6 months pregnant, we do not recommend going on the trip at all. If you still choose to go, it's at your own risk.

Hund

If your dog is accustomed to hiking, this trip should be fine. We do not recommend bringing very small dogs or dogs that are not used to hiking in the mountains. In the middle of summer, we do not recommend people bring their dogs. The reason for this is that there is no more snow on the glaciers. At this time, the ice is very sharp, which makes it painful for dogs to walk on. The best time to bring your dog is early or late in the season.