Vegen er open. NB: etter 12.august 2021 er det ikkje høve til å kjøyre store bussar på vegen frå Raubergstulen (bommen) til Juvasshytta grunna asfaltering.


Prisar

Her kjem ei oversikt over prisar på det vi tilbyr på Juvasshytta.