Hytta og vegen er stengt for sesongen. Opnar mai 2022.

Du finn oss på høgfjellet, 1840 meter over havet. Her er vi over tregrensa, permafrosten med stein og ur dominerar. Likevel vil vi si at det er mykje vegetasjon å sjå på, berre du rettar blikket ned på bakken. Til dømes har vi reinlav, kartlav, isolleie og raudsildre.

Frå matsalen har vi majestetisk utsikt til to av Noregs høgaste toppar, samstundes har vi det bregrøne Juvvatnet framfor oss.

Hytta har vore i familien Vole frå den vart bygd og har frå den tid vore privateigd- og drifta.

Vi ynskjer at Juvasshytta skal ta vare på si historie, samstundes vera nyskapande og møte dagens forventningar.

Familien Vole ynskjer deg velkomen til fjells!